Certifiering

Du har nu möjlighet att certifiera dig i Wileys tredje generations DiSC-verktyg: Everything DiSC® samt få möjlighet att lära dig hur du kan jobba med Five Behaviors. Beteendeprofiler som lyckas förena en nyanserad bild av en individs och en grupps beteendemönster med enkelhet i utvecklingsarbetet. Vi bedriver certifieringen med utgångspunkt i handledar- och konsultrollen så att du kan använda det i praktiken direkt efter certifieringen. Certifieringen består av två insiktsskapande moduler på sammanlagt fyra dagar och riktar sig främst till dig som har erfarenhet och arbetar professionellt med utveckling av andra människor, t ex grupp-, kommunikations- och ledarutveckling. Gör som Ericsson, Landstinget, Skandia, Lorensbergs Organisationskonsulter, Systembolaget och Move Management m.fl; satsa på kompetensutveckling genom WILEYs Everything DiSC® och öka effektiviteten och trivseln på din arbetsplats och i andra utvecklingssituationer.

Pris

22 900 kr (exkl. moms)
Facilitatorkit innehållande material, övningar och presentationer kan beställas för 7 500 kr (exkl. moms).

Inga årsavgifter tillkommer.

 

I priset ingår

 • 4 utbildningsdagar
 • Praktiskt handledarmaterial för fortsatt arbete
 • Innehållsrikt utbildningsmaterial
 • Administrationskonto för effektiv administration och hantering av egna kunder
 • Medlemskap i Interactive Profiles och Wileys globala användarnätverk
 • Lunch och kaffe vid utbildningstillfällena

Anmälan och frågor

Vid anmälan av fler än en person från samma företag, kontakta

Mikael Löf: 0705-32 05 00

E-post: info@interactiveprofiles.se

Innehåll

Under dagarna kommer du att:

 • Få en omfattande förståelse för Everything DiSC-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas 
i olika tillämpningsområden
 • Få en omfattande förståelse för Five Behaviors of a Cohesive Team-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas 
i olika tillämpningsområden
 • Arbeta igenom det tränarmaterial som ingår
 • Få möjligheten att utforska och skapa utveckling kring eget och andras beteendemönster
 • Träna i att skapa ett utbildningsupplägg och hur du ger återkopplingar på individers och gruppers beteendeprofiler
 • Lära dig historien och bakgrunden till DiSC-teorin och beteendeprofilen
 • Undersöka den underliggande forskningen bakom verktygen och den validering som är gjord baserat på detta arbete
 • Få insikt i hur tredje generationens verktyg fungerar utifrån normativitet och adaptivitet.
 • Få tillgång till Wileys globala användarnätverk och deras kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Tillgång till Everything DISC på 8 olika språk

Efter dagarna kommer du att:

 • Med utgångspunkt från materialet skapa och genomföra egna anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram
 • På ett professionellt sätt skapa kraftfulla beteendestrategier i vardagen
 • Bli ännu bättre på att möta och utveckla människor

Tid och plats

Kursen genomförs under 2018-2019 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Jönköping vid följande datum:

Stockholm

Modul 1: 30-31 oktober 2018
Modul 2: 27-28 november 2018

Modul 1: 6-7 november 2018
Modul 2: 5-6 december 2018

Modul 1: 28-29 januari 2019
Modul 2: 5-6 mars 2019

Modul 1:15-16 april 2019
Modul 2: 8-9 maj 2019

Modul 1: 27-28 augusti 2019
Modul 2: 1-2 oktober 2019

Modul 1: 3-4 september 2019
Modul 2: 10-11 oktober 2019

Modul 1: 12-12 november 2019
Modul 2: 11-12 december 2019

Göteborg

Modul 1: 22-23 januari 2019
Modul 2: 18-19 februari 2019

Modul 1: 19-20 mars 2019
Modul 2: 17-18 april 2019

Modul 1: 19-20 augusti 2019
Modul 2: 19-20 september 2019

Malmö

Modul 1: 2-3 april 2019
Modul 2: 2-3 maj 2019

Modul 1: 8-9 oktober 2019
Modul 2: 5-6 november 2019

Jönköping

Modul 1: 5-6 februari 2019
Modul 2: 12-13 mars 2019

Modul 1: 22-23 oktober 2019
Modul 2: 19-20 november 2019

Vid anmälan av fler personer från samma organisation ges mängdrabatt.

Vi genomför även företagsspecifika certifieringar då datum och kursplats bestäms tillsammans med våra kunder.

Kontakta oss på info@interactiveprofiles.se om du vill veta mer om möjligheter och pris för detta.