Certifiering

Nu pågår lansering av den svenska versionen tredje generationens DiSC-verktyg: Everything DiSC® Workplace från WILEY. Du har nu möjlighet att certifiera dig i detta verktyg som lyckas förena en nyanserad bild av en individs beteendemönster med enkelhet i utvecklingsarbetet. Efter certifieringen kan du använda verktyget på egen hand. Certifieringen består av två insiktsskapande moduler på sammanlagt tre dagar och riktar sig främst till dig som har erfarenhet och arbetar professionellt med utveckling av andra människor, t ex grupp-, kommunikations- och ledarutveckling. Gör som Ericsson, Telenor, Landstinget, Swea Energi, Liseberg, Move Management m.fl; satsa på kompetensutveckling genom WILEYs Everything DiSC® och öka effektiviteten och trivseln på din arbetsplats.

Under dagarna kommer du att:

  • Få en omfattande förståelse för DiSC-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas 
i olika tillämpningsområden
  • Arbeta igenom det tränarmaterial som ingår
  • Få möjligheten att utforska och skapa utveckling kring eget och andras beteendemönster
  • Träna i att skapa ett utbildingsupplägg och hur du ger återkopplingar på individers och gruppers beteendeprofiler
  • Lära dig historien och bakgrunden till DiSC-teorin och beteendeprofilen
  • Undersöka den underliggande forskningen bakom verktygen och den validering som är gjord baserat på detta arbete
  • Få tillgång till Inscapes globala användarnätverk (över 40 miljoner beteendeanalyser i mer än 50 länder)

Efter dagarna kommer du att:

  • Med utgångspunkt från materialet skapa och genomföra egna anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram
  • På ett professionellt sätt skapa kraftfulla beteendestrategier i vardagen
  • Vara ännu bättre på att möta och utveckla människor