VÅRA PRODUKTER

Vi vet alla att människor är olika och ibland upplever vi hur denna mångfald inspirerar och får oss att se saker och situationer på ett nytt sätt.

Verktygen kan hjälpa oss att förstå och förklara tidigare frustrationer. Ambitionen är att med hjälp av Wileys beteendeprofiler minska framtida risker för irritation och konflikt och istället stödja och förstärka fungerande kommunikation och samarbete. Dessa insikter leder nya lösningar och handlingsalternativt.

Wiley DiSC® har i tre decennier genom sin forskning och utveckling levererat förbättrad insikt i hur vi kommunicerar och beter oss i förhållande till varandra. Everything DiSC® och Five Behaviors är beteendeprofiler designade för individ och grupp som enkla och kraftfulla verktyg för dig som vill skapa utveckling och dynamik kring beteende, kommunikation och relationer i vardagen. Beteendeprofilerna är en analyser som görs i ett webbaserat formulär.

Everything DiSC

Everything DiSC är tredje generationens DiSC. Det förenar nyanseringen av individen med enkelheten att använda i utvecklingssyfte. Detta utmärkta verktyg finns nu, förutom på engelska, på alla nordiska språk samt spanska och tyska. Det pågår ett utvecklingsarbete att ta fram Everything DiSC även på kinesiska (mandarin) och flera andra språk. Med en intuitiv modell och en rapport som fokuserar på förståelse, utveckling och förändring, är Everything DiSC det överlägsna verktyget på marknaden idag.

De olika delarna som ingår i Everything DiSC familjen är: Everything DiSC® Workplace, Work of Leaders, 363 for Leaders, Management, och Sales

Som kund kan du arbeta med hela vertygslådan efter en certifiering i Everything DiSC alternativt en kortare påbyggnadsutbildning i Everything DiSC om du redan är certifierad i Wiley DiSC Classic 2.0.

Hör av dig så visar vi hur smidigt och effektivt Everything DiSC är!

 

Detta ingår i Everything DiSC:

 • Workplace
 • Work of leaders
 • 363 for leaders
 • Management
 • Sales
 • Group culture
 • Facilitator
 • Comparison
 • Team view

Five Behaviors

Five Behaviors är en grupprofil som bygger på Patrick Lencionis modeller kring effektiva och framgångsrika team. Profilverktyget ger ett resultat kring gruppens nuläge avseende tillit, konflikt, engagemang, ansvar och resultat. Wiley (Marc Scullards forskningsteam) har utvecklat Five Behaviors och sammanvävt det med Everything DISC Workplace vilket innebär att du svarar på individfrågor om dig själv samt gruppfrågor rörande din grupp. Utfallet på verktyget visar på gruppens effektivitet och förmåga avseende ovan uppräknade funktioner. Resultatet följs upp med ytterligare en rapport efter genomförda utvecklingsinsatser.

Detta verktyg finns än så länge bara på engelska och danska men kommer inom snar framtid att översättas till samtliga språk som Wileys Everything DiSC-verktyg har.

Är du certifierad användare av Wileys Everything DISC har du möjligt att komplettera med detta verktyg. Som ny användare ingår Five Behaviors i certifieringen.

För frågor rörande detta verktyg kontakta oss.

Detta ingår:

 • Individuell rapport
 • Grupprapport
 • Uppföljningsrapport
 • Facilitatorrapport

DiSC Classic 2.0

Är benämningen på det produktkoncept som vi med framgång arbetat med under flera år och som genomförts av över 50 miljoner användare världen över. Den finns tillgänglig och validerad på svenska och på 31 andra språk i över 70 länder. Detta är idealiskt för dig som vill ge kvalitet till genomförandet genom att deltagaren får möjlighet att tolka ordens betydelse på sitt modersmål.

Kombinationsmöjligheter finns där deltagare kan genomföra testet på olika språk. Rapporter kan skapas både på det genomförande språket och på ett gemensamt- engelska.

I DiSC Classic 2.0 genomförs tolkningen av rapporten i fyra tolkningssteg. Varje steg ger ökad förståelse och insikt om egna och andras drivkrafter till beteenden i vardagen. Fördjupad insikt sker genom 15 klassiska profilmönster. De fungerar som referenser som du kan jämföra din egen profil mot. Dessa 15 profilmönster ger dig en mycket god insikt om hur du kan tolka din och andras profiler som helhet och hur de förhåller sig till varandra.

 

I DiSC Classic ingår:

 • DiSC Classic 2.0
 • Gruppkulturrapport
 • Facilitatorrapport
 • Teamöversikt

DiSC-kurs

För dig som inte är certifierad, erbjuder Interactive Profiles en DISC-certifierad konsult att genomföra DiSC i din organisation, arbetsgrupp eller på en enskild individ. Skicka en förfrågan till Interactive Profiles.

 

Detta ingår i DiSC-kurs:

 • Certifierad konsult
 • Online DiSCenkäter
 • Metodiskt Program