Certifiering

Du har nu möjlighet att certifiera dig i WILEY’s tredje generations DiSC-verktyg: Everything DiSC® samt få möjlighet att lära dig hur du kan jobba med The Five Behaviors of a Cohesive Team. Vi tillhandahåller beteendeprofiler som förenar en nyanserad bild av en individ – och grupps beteendemönster som du har användning av i utvecklingsarbetet. Under vår certifiering arbetar vi utgångspunkt i din handledar- och konsultroll så att du får med dig praktiska verktyg för dina kommande uppdrag. Certifieringen är uppdelad i  två teoretiska och praktiska moduler på sammanlagt fyra dagar (2+2) och riktar sig främst till dig som har erfarenhet och arbetar professionellt med utveckling av andra människor, t ex grupp-, kommunikations- och ledarutveckling. Gör som Ericsson, Landstinget, Skandia, Lorensbergs Organisationskonsulter, Systembolaget och Move Management m.fl; satsa på kompetensutveckling genom WILEYs Everything DiSC® och öka effektiviteten och trivseln på din arbetsplats och i andra organisationer!

Redan certifierad?

Du som redan är certifierad i annat DiSC-verktyg, kontakta oss för en förkortad certifiering i Everything DiSC®

Under dagarna kommer du att:

 • Få en omfattande förståelse för Everything DiSC®-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas i olika tillämpningsområden
 • Få en omfattande förståelse för The Five Behaviors of a Cohesive Team-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas i olika tillämpningsområden
 • Arbeta igenom det faciliteringsmaterial som ingår
 • Få möjligheten att utforska och skapa utveckling och insikter kring eget och andras beteendemönster
 • Träna i att skapa ett utbildnings/utvecklingsupplägg och hur du ger återkopplingar på individers och gruppers beteendeprofiler
 • Lära dig historien och bakgrunden till DiSC-teorin och beteendeprofilen
 • Undersöka den underliggande forskningen bakom verktygen och den validering som är gjord baserat på detta arbete
 • Få insikt i hur tredje generationens verktyg fungerar utifrån normativitet och adaptivitet samt hur verktyget hela tiden utvecklas
 • Få tillgång till WILEY’s globala användarnätverk och deras kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete
 • Tillgång till Everything DiSC® på många olika språk

Efter dagarna kommer du att kunna:

 • Med utgångspunkt från materialet skapa och genomföra egna anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram
 • På ett professionellt sätt skapa kraftfulla beteendestrategier i vardagen för individ, grupp och organisation
 • Bli ännu skickligare på att möta och utveckla människor

Certifieringstillfällen

Kursen genomförs under 2020 i Stockholm, Göteborg och Jönköping vid följande datum:

Stockholm

Modul 1: 15-16 april 2020
Modul 2: 12-13 maj 2020

Modul 1: 25-26 augusti 2020
Modul 2: 22-23 september 2020

Modul 1: 20-21 oktober 2020
Modul 2: 17-18 november 2020

Göteborg

Modul 1: 10-11 mars 2020
Modul 2: 7-8 april 2020

Modul 1: 5-6 maj 2020
Modul 2: 2-3 juni 2020

Modul 1: 13-14 oktober 2020
Modul 2: 10-11 november 2020

Jönköping

Modul 1: 4-5 februari 2020
Modul 2: 4-5 mars 2020

Modul 1: 24-25 mars 2020
Modul 2: 28-29 april 2020

Modul 1: 8-9 september 2020
Modul 2: 6-7 oktober 2020

Anmälan

Anmälan till certifiering

Pris

23 500 kr (exkl. moms)
Facilitator-kit innehållande material, övningar och presentationer kan beställas för 7 900 kr (exkl. moms).  När du sen kommer igång, köper du profiler vid behov utan krav på antal per år. Inga årsavgifter tillkommer.
I priset ingår

 • 4 utbildningsdagar (2+2)
 • Praktiskt handledarmaterial för fortsatt arbete
 • Innehållsrikt utbildningsmaterial
 • Administrationskonto för effektiv administration och hantering av egna kunder och profiler
 • Medlemskap i Interactive Profiles och Wileys globala användarnätverk med nätverksdagar och workshops
 • Lunch och kaffe/fika vid utbildningstillfällena

Frågor om anmälan?

Vid anmälan av fler än en person från samma företag, kontakta:
Mikael Löf: 0705-32 05 00
E-post: info@interactiveprofiles.se

Specifika certifieringar

Vi genomför även företagsspecifika certifieringar, då datum och kursplats bestämts tillsammans med kund.

Om Interactive Profiles

Interactive Profiles representerar ett premiummärke på marknaden för beteende-och kommunikationsprofiler. Vi har valt Everything DiSC® och The Five Behaviors of a Cohesive Team, för att vi ser att det är de verktygen som just nu ligger i framkant på marknaden. Vårt mål är att ge dig de allra bästa verktygen för att lyckas med individ, grupp och organisationsutveckling.