top of page

HT 2023

|

Jönköping

Certifieringstillfällen

Kurserna genomförs under 2023 i Jönköping följande datum: Everything DiSC Certifiering 31 augusti – 1 sept Everything DiSC Certifiering 28-29 september The Five Behaviors 25-26 oktober Everything DiSC Certifiering 23-24 November

Certifieringstillfällen
Certifieringstillfällen

Tid och plats

HT 2023

Jönköping, Jönköping, Sverige

Om evenemanget

Certifiering

Du har nu möjlighet att certifiera dig i WILEY’s tredje generations DiSC-verktyg: Everything DiSC® samt få möjlighet att lära dig hur du kan jobba med The Five Behaviors of a Cohesive Team. Vi tillhandahåller beteendeprofiler som förenar en nyanserad bild av en individ och grupps beteendemönster som du har användning av i individ-, team- och organisation. Under vår certifiering arbetar vi utgångspunkt i din handledar- och konsultroll så att du får med dig praktiska verktyg för dina kommande uppdrag. Certifieringen är uppdelad i  teoretiska och praktiska moduler under två dagar och riktar sig främst till dig som har erfarenhet och arbetar professionellt med utveckling av andra människor, t ex grupp-, kommunikations- och ledarutveckling. Gör som Ericsson, Landstinget, Skandia, Lorensbergs Organisationskonsulter, Systembolaget och Move Management m.fl; satsa på kompetensutveckling genom WILEYs Everything DiSC® och öka effektiviteten och trivseln på din arbetsplats och i andra organisationer!I priset ingår 

 • Två utbildningsdagar
 • Praktiskt handledarmaterial & körscheman
 • Innehållsrikt utbildningsmaterial
 • Administrationskonto för effektiv administration och hantering av egna kunder och profiler
 • Medlemskap i Interactive Profiles och Wileys globala användarnätverk med nätverksdagar och workshops
 • Lunch och kaffe/fika vid utbildningstillfällena

 Under dagarna kommer du att: 

 • Få en omfattande förståelse för Everything DiSC®-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas i olika tillämpningsområden
 • Få en omfattande förståelse för The Five Behaviors of a Cohesive Team-modellen och tillhörande produkter samt hur de effektivt kan användas i olika tillämpningsområden
 • Arbeta igenom det faciliteringsmaterial som ingår
 • Få möjligheten att utforska och skapa utveckling och insikter kring eget och andras beteendemönster
 • Träna i att skapa ett utbildnings/utvecklingsupplägg och hur du ger återkopplingar på individers och gruppers beteendeprofiler
 • Lära dig historien och bakgrunden till DiSC-teorin och beteendeprofilen
 • Undersöka den underliggande forskningen bakom verktygen och den validering som är gjord baserat på detta arbete
 • Få insikt i hur tredje generationens verktyg fungerar utifrån normativitet och adaptivitet samt hur verktyget hela tiden utvecklas
 • Få tillgång till WILEY’s globala användarnätverk och deras kontinuerliga forsknings- och utvecklingsarbete
 • Tillgång till Everything DiSC® på många olika språk

 Efter dagarna kommer du att kunna: 

 • Med utgångspunkt från materialet skapa och genomföra egna anpassade utbildnings- och utvecklingsprogram
 • På ett professionellt sätt skapa kraftfulla beteendestrategier i vardagen för individ, grupp och organisation
 • Bli ännu skickligare på att möta och utveckla människor

Dela detta evenemang

bottom of page