top of page

En övning för att skapa mer engagemang i gruppen

1. Reflektion

Börja med att låta deltagarna reflektera över ett ämne eller en fråga som är relevant för gruppen. Till exempel, kan frågan vara: "Vilka utmaningar har vi mött under den senaste tiden och vad har vi lärt oss av dem?

2. Applådera

Efter reflektionen, låt varje person dela en positiv händelse eller prestation som de antingen har upplevt själva eller som de har observerat hos någon annan i gruppen. Det kan vara allt från att övervinna en utmaning till att lyckas med ett projekt eller att någon visat stöd för en kollega.

3. Engagemang

Använd Wileys "FIRA"-princip (Frequent, Immediate, Relevant, Authentic) för att främja engagemang.

  • Frequent: Se till att övningen blir en återkommande del av era möten. Detta hjälper till att bygga en kultur av engagemang.

  • Immediate: Ge omedelbar respons och uppmuntran för att förstärka engagemanget. Det kan vara genom att uttrycka uppskattning eller ge beröm för deltagarnas bidrag.

  • Relevant: Koppla övningen till det övergripande målet eller ändamålet med mötet eller gruppen. Se till att det som delas är relevant och stödjer syftet med gruppens samling.

  • Authentic: Uppmuntra ärlighet och äkthet när deltagarna delar sina berättelser eller reflektioner. Detta skapar en miljö där folk känner sig bekväma att vara genuina och ärliga.

Genom dessa Wiley-inspirerade principer kan denna övning bidra till att skapa en positiv och engagerande atmosfär i gruppen! Varmt lycka till!

Comments


bottom of page