top of page

MAP, Matrigma, Match-V och Everything DISC

MAP, Matrigma, Match-V och Everything DiSC är alla olika psykometriska verktyg som används för att mäta olika aspekter av en persons beteende, förmågor och personlighet.


Här är en översikt över skillnaderna mellan dem:


MAP

Syfte MAP är ett personlighetstest som används för att bedöma en persons motivationsfaktorer och arbetsrelaterade egenskaper.

Innehåll

Det fokuserar på att identifiera individers preferenser när det gäller arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetsstil.

Användning Vanligtvis används det inom arbetslivet för rekrytering och personalutveckling.Matrigma

Syfte Matrigma är ett kognitivt test som mäter en persons förmåga att lösa logiska och abstrakta problem.

Innehåll

Testet består av olika mönster- och siffersekvenser som deltagaren måste lösa inom en tidsbegränsning.

Användning


Det används ofta i rekryteringssammanhang för att bedöma kandidaters analytiska och problemlösningsförmågor.Match-V

Syfte Match-V är ett arbetspsykologiskt test som mäter en persons arbetsvärderingar och arbetspreferenser.

Innehåll

Det fokuserar på att identifiera vad som är viktigt för en individ när det gäller arbetsrelaterade faktorer som arbetsuppgifter, arbetsmiljö och arbetskultur.

Användning

Används ofta i arbetslivet för att matcha kandidater med passande arbetsplatser och roller.Everything DiSC

Syfte Everything DISC är en beteende- och kommunikationsanalys som bygger på olika huvudpersonlighetstyper. Kommunikationsverktyget ger en hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Innehåll

Analysen bedömer hur en person lutar sig mot fyra olika personlighetstyper och ger insikter om deras beteende och kommunikationsstilar.

Användning Används ofta inom arbetsplatser, teamutveckling och ledarskapsutbildning för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan människor i alla möjliga slags grupper.Sammanfattningsvis är skillnaden mellan dessa verktyg att de fokuserar på olika aspekter av en individs arbetsrelaterade egenskaper och förmågor.

➡ MAP mäter motivationsfaktorer

➡ Matrigma mäter kognitiv förmåga

➡ Match-V mäter arbetspreferenser

➡ Everything DISC mäter personlighetstyper och kommunikationsstilar


Valet av vilket verktyg som används beror på det specifika syftet, såsom rekrytering, personalutveckling eller teamutveckling.Opmerkingen


bottom of page