top of page

Vad säger de som använder kommunikationsverktygen?

Citat från de som använder kommunikationsverktygen!

Jörgen Sandahl från WayMax säger: "Vi använder kommunikationsverktygen då de har varit mycket uppskattade redskap för att förbättra kommunikationen och arbetsrelationer i de verksamheter som vi hjälper till att utveckla.

​​Det har verkligen utmärkt sig genom sin precision och användarvänlighet.

Det som vi uppskattar mest med verktyg från Interactive Profiles är dess förmåga att ge djupgående insikter om egna personlighetsdrag och hur de påverkar beteenden i arbetslivet.

Genom att förstå våra egna styrkor och svagheter kan vi bättre anpassa vårt beteende för att maximera vår potential och samarbeta mer effektivt med kollegor.


Sammantaget kan jag säga att dessa verktyg har varit oumbärligt för oss, och jag skulle starkt rekommendera det till andra som söker att förbättra kommunikationen, samarbetet och ledarskapet i team."

Vad säger Birgitta Levy som arbetar som Leg. psykolog & ledarskapskonsult? "Jag använder kommunikationsverktygen för mina klienters möjligheter att utveckla både sina team och sitt eget ledarskap. Vi utgår från Workprofile, för att se varje medarbetares kommunikations- och beteendestil, samt deras drivkrafter och stresströskel. Detta möjliggör att se hela teamets likheter och olikheter, och hur detta påverkar samarbete och samspel i teamet. Verktygen skapar utvecklingsmål både för individ och team. Det har varit mycket uppskattat och verktygen har skapat en stor igenkänning i deras profiler.


Förutom detta verktyg uppskattar mina klienter Work of Leaders som en utveckling av Workprofile, för att stärka ledarskapet för team & grupper. Att se till att varje ledares styrka tas till vara på bästa sätt och skapa en dialog kring det som behöver stärkas. Rapporterna oavsett verktyg är mycket lätta att ta till sig och kan "omsättas" i konkreta utvecklingsmål omgående.

Jag kan varmt rekommendera Wileys verktyg för att skapa en förståelse, en god dialog och en utveckling mot de mål som finns för både individ och team."

Commentaires


bottom of page