top of page

GDPR

Välkommen till vår webbplats!
 

GDPR-policy

Denna webbplats respekterar och skyddar din integritet. Vi värdesätter ditt förtroende och är engagerade i att skydda den personliga information du delar med oss. För att säkerställa att du är fullständigt medveten om hur vi samlar in, använder och skyddar din information, vänligen läs igenom följande information om vår GDPR-policy.

Insamling av personlig information

Vi kan samla in personlig information när du frivilligt lämnar den till oss genom att använda våra kontaktformulär, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller interagera med oss på andra sätt. Den personliga informationen kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och annan information som du väljer att ge oss.

Användning av personlig information

Vi använder den personliga informationen som samlas in för att kommunicera med dig, tillhandahålla våra tjänster, skräddarsy din användarupplevelse och förbättra vår webbplats. Vi kan också använda den för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster, men endast om du har gett ditt samtycke till detta.

Delning av personlig information

Vi kan dela din personliga information med tredje parter endast i följande situationer:

  1. Om det krävs för att fullgöra en begäran eller leverera en tjänst till dig.

  2. Om det krävs enligt lag eller vid rättsliga processer för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller andras säkerhet.

  3. Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till att dela informationen.
     

Säkerhet för personlig information
 

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Vi strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och enligt denna GDPR-policy.
 

Dina rättigheter
 

Enligt GDPR har du rätt att begära tillgång till den personliga information som vi har om dig, att korrigera eventuella felaktigheter, att begära radering av dina uppgifter eller att begränsa behandlingen av dem. Du har också rätt att invända mot behandlingen av din personliga information och att begära överföring av den till en annan organisation. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på vår webbplats.
 

Ändringar av GDPR-policyn
 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna GDPR-policy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats, och det är ditt ansvar att regelbundet granska policyn för att hålla dig uppdaterad.

Kontakta oss

bottom of page