top of page
IMG_8139.heic

Fler referenser

”Everything DiSC är ovärderligt för teamutveckling och ledarskap. Genom att identifiera DiSC-stilar inom teamet kan jag anpassa mitt ledarskap och kommunikationssätt för att maximera samarbete och effektivitet. Det hjälper mig också att förstå teamets dynamik och hjälper till att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Det har verkligen bidragit till att skapa ett starkare och mer framgångsrikt team.”

Svante Westerberg, 
Saab

”Vi använder Everything DiSC eftersom det har varit ett mycket uppskattat verktyg för att förbättra kommunikationen och arbetsrelationerna i de verksamheter som vi hjälper att utveckla. Everything DiSC har verkligen utmärkt sig genom sin precision och användarvänlighet. Det som vi uppskattar mest med Everything DiSC är dess förmåga att ge djupgående insikter om egna personlighetsdrag och hur de påverkar beteende i arbetslivet. Genom att förstå våra egna styrkor och svagheter kan vi bättre anpassa vårt beteende för att maximera vår potential och samarbeta mer effektivt med kollegor.

 

Sammantaget kan jag säga att Everything DiSC har varit ett oumbärligt verktyg för oss och jag skulle starkt rekommendera det till andra som söker att förbättra kommunikationen, samarbetet och ledarskapet i team.”

Jörgen Sandahl,
WayMax

Jag använder Everything DiSC som verktyg för mina klienters möjligheter att utveckla både sina team och sitt eget ledarskap. Vi utgår från DiSC Workprofile, för att se varje medarbetares kommunikations- och beteendestil, samt deras drivkrafter och stresströskel. Detta möjliggör att se hela teamets likheter och olikheter, och hur detta påverkar samarbete och samspel i teamet. Verktyget skapar utvecklingsmål både för individ och team. Det har varit mycket uppskattat och verktyget har skapat en en stor igenkänning i dess profiler.

 

Förutom detta verktyg uppskattar mina klienter Work of Leaders som en utveckling av Workprofile, för att stärka ledarskapet för team/grupper. Att se till att varje ledares styrka tas till vara på bästa sätt och skapa en dialog kring det som behöver stärkas. Rapporterna oavsett verktyg är mycket lätta att ta till sig och kan ”omsättas” i konkreta utvecklingsmål omgående.

 

Jag kan varmt rekommendera Wileys verktyg för att skapa en förståelse, en god dialog och en utveckling mot de mål som finns för både individ och team.

Birgitta Levy,
Leg. psykolog & ledarskapskonsult

bottom of page