top of page

After six years of research and development, "The Work of Leadership" presents a simple structure that gracefully captures the complexity of contemporary leadership. The goal of this book is to make this wealth of leadership insights accessible to anyone who seeks improved results as a leader.

 

The work that leaders engage in - the work that truly matters - is distilled into three areas: crafting a vision, establishing alignment, and championing execution. Vision, Alignment, and Execution are the "magic words."

 

They strike a chord that transforms the aim of leadership into concrete steps. With passion and insight, the authors draw upon the most renowned authorities in leadership, while leveraging their unique access to data from thousands of leaders and followers, as well as their connections to hundreds of organizational development consultants.

 

Interwoven with humor and drawn from real-world scenarios, "The Work of Leadership" distills the best leadership practices into a straightforward and compelling process that assists leaders at all levels in achieving immediate results.
_____________________________________________________

 

Efter sex års forskning och utveckling presenterar "The work of leaders" en enkel struktur som smidigt fångar komplexiteten hos dagens ledarskap. Målet med denna bok är att göra denna rikedom av insikter om ledarskap tillgänglig för alla som vill ha bättre resultat som ledare.

 

Det arbete som ledare utför - det arbete som verkligen spelar roll - kokas ner till tre områden: att forma en vision, skapa samstämmighet och främja genomförande.

 

Vision, Samstämmighet och Genomförande är "magiska ord". De träffar en ton som omvandlar ledarskapets mål till konkreta steg.

 

Med passion och insikt drar författarna nytta av de mest kända auktoriteterna inom ledarskap, samtidigt som de utnyttjar sin unika tillgång till data från tusentals ledare och följare samt deras kopplingar till hundratals konsulter inom organisationsutveckling.

 

Flätat med humor och hämtat från verkliga scenarier destillerar "Ledarskapets Arbete" bästa praxis inom ledarskap till en enkel och övertygande process som hjälper ledare på alla nivåer att få omedelbara resultat.

 

The Work Of Leaders Book

350,00 krPris
 • Efter sex års forskning och utveckling presenterar "The work of leaders" en enkel struktur som smidigt fångar komplexiteten hos dagens ledarskap. Målet med denna bok är att göra denna rikedom av insikter om ledarskap tillgänglig för alla som vill ha bättre resultat som ledare.

   

  Det arbete som ledare utför - det arbete som verkligen spelar roll - kokas ner till tre områden: att forma en vision, skapa samstämmighet och främja genomförande.

   

  Vision, Samstämmighet och Genomförande är "magiska ord". De träffar en ton som omvandlar ledarskapets mål till konkreta steg.

   

  Med passion och insikt drar författarna nytta av de mest kända auktoriteterna inom ledarskap, samtidigt som de utnyttjar sin unika tillgång till data från tusentals ledare och följare samt deras kopplingar till hundratals konsulter inom organisationsutveckling.

   

  Flätat med humor och hämtat från verkliga scenarier destillerar "Ledarskapets Arbete" bästa praxis inom ledarskap till en enkel och övertygande process som hjälper ledare på alla nivåer att få omedelbara resultat.

 • Flexible Returns within 14 Days

  At Interactive Profiles, we're committed to ensuring your complete satisfaction with every purchase. If you're not completely satisfied with your order, you have the freedom to return eligible items within 14 days of receiving them. Our unique return policy puts you in control of your return process.

  How It Works:

  • Evaluate Your Purchase: Take your time to decide whether the item meets your expectations and requirements.

  • Initiate the Return: If you decide to return the item, please notify us within 14 days from the delivery date. You can do this by contacting our dedicated customer service team or using the return initiation feature in your online account.

  • Self-Managed Return: We believe in transparency, so you have the option to choose your preferred shipping method for the return. You'll be responsible for the return shipping costs, which empowers you to select the most suitable and cost-effective option for your location.

  • Item Condition: To ensure fairness and quality for all our customers, returned items must be in their original condition, with all tags, packaging, and accessories intact.

  • Efficient Processing: Once we receive your returned item and verify its condition, we will promptly process your refund. Please allow a reasonable processing time for the refund to reflect in your original payment method.

  Flexibla Returer inom 14 dagar

  Hos Interactiv Profiles är vi engagerade i att säkerställa din fullständiga tillfredsställelse med varje köp. Om du inte är helt nöjd med din beställning har du friheten att returnera godkända varor inom 14 dagar från det att du mottog dem. Vår unika returpolicy ger dig kontroll över din returprocess.

  Så fungerar det:

  • Utvärdera ditt köp: Ta din tid för att bestämma om varan uppfyller dina förväntningar och krav.

  • Starta returen: Om du bestämmer dig för att returnera varan, meddela oss vänligen inom 14 dagar från leveransdatumet. Du kan göra detta genom att kontakta vårt engagerade kundserviceteam eller använda funktionen för returinitiering i ditt online-konto.

  • Självhanterad retur: Vi tror på transparens, så du har möjlighet att välja ditt föredragna fraktsätt för returen. Du ansvarar för returfraktkostnaderna, vilket ger dig möjlighet att välja den mest lämpliga och kostnadseffektiva alternativet för din plats.

  • Varans skick: För att säkerställa rättvisa och kvalitet för alla våra kunder måste returnerade varor vara i sitt ursprungliga skick, med alla etiketter, förpackningar och tillbehör intakta.

  • Effektiv hantering: När vi mottar din returnerade vara och verifierar dess skick, kommer vi snabbt att behandla din återbetalning. Vänligen låt en rimlig bearbetningstid för återbetalningen att återspeglas i din ursprungliga betalningsmetod.

bottom of page