top of page
IMG_8139_edited.jpg

Mer om
The Five Behaviors

"The Five Behaviors" är ett koncept och en bok utvecklad av Patrick Lencioni, en välkänd författare och ledarskapskonsult. "De Fem Dysfunktionerna i Ett Team," är en av Lencionis mest kända verk.

I denna bok beskriver Lencioni fem vanliga dysfunktioner som kan underminera ett teams effektivitet, och han ger strategier för att övervinna dessa dysfunktioner och bygga ett mer sammanhållet och högpresterande team.

 

De fem dysfunktionerna i ett team, som beskrivs i boken, är:

  1. Bristande förtroende: Förtroende är grunden för ett starkt team. När teammedlemmar inte litar på varandra är de mindre benägna att öppna sig, dela idéer och samarbeta effektivt.

  2. Rädsla för konflikt: Hälsosamma team engagerar sig i produktiv konflikt och debatt för att nå de bästa besluten. När teammedlemmar undviker konflikt eller inte kan ha konstruktiva oenigheter kan det leda till suboptimala resultat.

  3. Bristande engagemang: Teammedlemmar måste engagera sig i de beslut som fattas av teamet. Utan engagemang råder det brist på klarhet och ansvar för att uppnå teamets mål.

  4. Undvikande av ansvarsskyldighet: Teammedlemmar måste hålla varandra ansvariga för sina handlingar och ansvarsuppgifter. När ansvarsskyldigheten saknas kan individer inte ta ansvar för sitt arbete, vilket leder till minskad prestation.

  5. Ouppmärksamhet på resultat: Det slutgiltiga målet för varje team är att uppnå resultat. När teammedlemmar prioriterar personliga agendor eller avdelningars mål över teamets gemensamma framgång kan det hämma den övergripande prestationen.

Lencionis bok ger en ram för att hantera dessa dysfunktioner och bygga ett mer effektivt team. Det är en populär resurs för ledare och organisationer som vill förbättra teamwork och samarbete inom sina team eller avdelningar. Dessutom finns det olika bedömningar och utbildningsprogram tillgängliga som bygger på koncepten i boken, som organisationer kan använda för att underlätta teamutveckling och förbättra teamdynamiken.

 
IMG_8139_edited.jpg

Hur fungerar Everything DiSC?

Everything DiSC bygger på ett digitalt frågeformulär där deltagarna svarar på en rad frågor om sina beteenden och preferenser. Efter att ha genomfört undersökningen får deltagarna en detaljerad rapport som beskriver deras DiSC-profil, som består av fyra grundläggande beteendestilar: Dominans (D), Inflytande (I), Stabilitet (S) och Samvetsgrannhet (C).

 

Rapporten innehåller information om deltagarens styrkor, svagheter, motivationsfaktorer, stressafaktorer och kommunikationsstil. Den erbjuder också strategier för att anpassa sig till och förstå andra beteendestilar, vilket gör det möjligt för deltagarna att förbättra sina arbetsrelationer och samarbete med kollegor.

När ska Everything DiSC användas?

Everything DiSC kan användas i en rad olika sammanhang:

 

Teamutveckling: Everything DiSC är ett effektivt verktyg för att bygga starka och sammanhållna team genom att förbättra kommunikation, förståelse och samarbete.

 

Ledarutveckling: Det är idealiskt för att hjälpa ledare och chefer att förstå sina egna och andras beteendestilar och anpassa sitt ledarskap för att möta teamets behov. Vi hjälper dig att utveckla ett hållbart ledarskap.

 

Konflikthantering: Everything DiSC kan användas för att identifiera och lösa konflikter på arbetsplatsen genom att förstå och anpassa sig till olika kommunikationsstilar och beteendemönster.

 

Rekrytering och anställning: Det kan vara användbart vid rekrytering och anställning för att säkerställa att potentiella kandidater passar in i organisationens kultur och arbetsmiljö.

 

Personlig utveckling: Everything DiSC kan användas av individer som vill förbättra sin självkännedom och utveckla effektiva kommunikationsfärdigheter.

 

Everything DiSC är ett kraftfullt verktyg för att förstå och förbättra arbetsrelationer och kommunikation. Genom att erbjuda insikter om VAD det är, VEM som kan dra nytta av det, HUR det fungerar och NÄR det är lämpligt att använda, kan individer och organisationer förbättra samarbete, produktivitet och arbetsklimat. Med Everything DiSC kan man bygga starka team och skapa en mer inkluderande och stödjande arbetsmiljö som främjar både personlig och professionell utveckling.

IMG_8063_edited.jpg
bottom of page